Διαχείριση ευπαθειών / Ασφαλής κατάρτιση σε κώδικα