Προστασία τελικού σημείου / Ανίχνευση και απόκριση τελικού σημείου (EDR)